Darbo užmokestis

Informacija apie Tytuvėnų kultūros centro darbuotojų atlyginimus

Vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur/mėn.)*


Pareigybės 

pavadinimas

Etatų

skaičius

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2016 m.

I ketvirtį, Eur

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2016 m.

II ketvirtį, Eur

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2016 m.

III ketvirtį, Eur

Vidutinis bruto

darbo užmokestis

per 2016 m.

IV ketvirtį, Eur

Direktorius*

1

       

Direktoriaus

pavaduotojas*

1

       

Meno vadovas*

1

       

Mėgėjų meno

kolektyvų vadovas

2,5

614

614

614

614

Choreografas*

1

       

Kultūrinių renginių organizatorius

3

646

646

646

646

Valytojas*

1

       

Kūrikas

2

380

x

x

380


*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (aktualia redakcija) patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas, nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų patalpinta interneto svetainėje